top of page

Info MESTSTOFFEN - producten beschikbaar in de winkel in Sint-Pieters-Rode

fertigreen

Fertigreen gazonmeststof

 

Fertigreen® Gazonmeststof is een minerale chloridearme NPK meststof met een uitgebalanceerde samenstelling. Bevat alle onontbeerlijke elementen die noodzakelijk zijn voor een gezonde groei van het gras.

Ideaal voor de bemesting van jonge en bestaande gazons, sportvelden en fairways.

Vlot strooibare, stofarme en snel oplosbare korrel. Kleiner korrelgranulaat dan klassieke NPK-meststoffen; hierdoor valt het korreltje vlakbij de grasplant.

Samenstelling

NPK – Meststof (Mg, S) 17% N – 6 % P2O5 – 11% K2O (19% SO3 – 2,5%Mg) met micronutriënten

Verpakking:  20 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   31.80 €

Link Infofiche

korrelkalk

Fertigreen korrelkalk

Magnesiumhoudende gekorrelde kalkmeststof

 • Fertigreen® Korrelkalk is een kwaliteitsvolle magnesiumhoudende gekorrelde kalkmeststof voor groentetuin, siertuin, gazon en boomgaard.

 • Zorgt voor een betere bodemstructuur en een ideale zuurtegraad van de bodem.

 • Fertigreen® Korrelkalk bestaat uit calcium en magnesium.

 - Calcium heeft een positieve invloed op de bodemstructuur.

 - Magnesium is essentieel voor de bladgroenwerking en zorgt  tevens voor een gezonde groene kleur van de bladeren.

 • Verhoogt de pH : een optimale zuurtegraad van de grond bevordert een betere opname van voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor, kalium, etc.

 • Tegelijkertijd wordt hierdoor de plantengroei bevorderd.

 • Fertigreen® Korrelkalk is eenvoudig strooibaar en wordt gekenmerkt door zijn zeer goede oplosbaarheid. Een snelle werking is dan ook gegarandeerd.

 • Toegelaten in de biologisch land- en tuinbouw conform de EG-verordening nr. 834/2007.

Gebruik & hoeveelheid

Om de kalktoestand op peil te houden is een onderhoudsbekalking van 10 à 15 kg per 100 m2 aangewezen.  Het najaar en het voorjaar zijn de beste periodes om Fertigreen® Korrelkalk te strooien.

Uitgebreide samenstelling

Kalkmeststof – Magnesiumcalciumcarbonaat

 • 15% MgO

Fijnheid: 90% (door een zeef van 0,16 mm)

Verpakking:  25kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   9.15 €

kalkcianamide.jpg

Perlka Kalkcyanamide

 

Perlka Kalkstikstof door de rustige en langdurige afgifte van stikstof wordt prima voldaan aan de stikstofvraag van de meeste cultuurgewassen. Een gezonde groei van het gewas is daardoor verzekerd.

Perkla wordt in de bodem na verschillende stappen omgezet in nitraatstikstof. Deze meststof bevat ca. 50 a 60% kalk. Hiervan is een derde tot de helft vrije kalk. De rest is in calciumcyanide chemisch gebonden en komt bij de omzetting in de bodem vrij.
Het werkt onkruidwerend, tegen bodemgebonden schimmels en tegen bodemlarven.

Samenstelling:
19,8% Stikstof
50% Kalk


Eigenschappen:
- Gelijkmatige langdurige stikstofwerking
- Tegen bodemverzuring
- Verdrijft weideparasieten
- Goed tegen insecten en onkruiden
- Beschermt klavers

Opgelet: goed gedoseerd strooien om verbranding van je gazon te vermijden

Verpakking:  25 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   34,50 €

Coccolietenkrijt.jpg

Coccolietenkrijt 

 

 • Fertigreen® Coccolietenkrijt is een 100% natuurlijk mineraal product waarvan het hoofdbestanddeel een calciumcarbonaat is met een zachte structuur. Dit calciumcarbonaat is afkomstig van fossiele zeedieren die miljoenen jaren geleden op de zeebodem terecht kwamen.

 • Door zijn uitzonderlijke microstructuur zorgt het coccolietenkrijt voor een zeer sterke biologische activiteit. De zeer fijne structuur zorgt automatisch voor een gelijkmatige verdeling in de vijver.

 • Fertigreen® Coccolietenkrijt neutraliseert de verzuring en zorgt ervoor dat de pH van de bodem hersteld wordt zodat de aërobe bacteriën (die zuurstof nodig hebben) de kans krijgen om zich te ontwikkelen en de modderlaag, d.i. het organische slib, af te breken. Op een zuurstofloze bodem kunnen zich immers geen wormen of andere ongewervelde dieren ontwikkelen, waardoor de bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper geen voedsel vinden. De bodem is dan een soort ‘onderwaterwoestijn’ geworden. Des te dikker de sliblaag, des te meer giftige gassen worden aangemaakt door gisting in het slib.

 • Maakt het water helder en herstelt de flora en fauna.

 • Is onschadelijk voor vissen.

Gebruik

 • Fertigreen® Coccolietenkrijt dient goed met het water vermengd te worden en wordt best verspreid in het voorjaar, wanneer het water fris en zuurstofrijk is.

 • De beste werking verkrijgt men in natuurlijke vijvers en vijvers met een natuurlijke bodem.
   

Hoeveelheid

 • Een saneringsprogramma wordt het best gespreid over 2 tot 3 jaar:

- Een eerste behandeling van 500 gr per m2 wateroppervlak;

- Gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 250 à 300 gr per m2 wateroppervlak.

Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam is, zal het gunstige effect lang na de toepassingsperiode zichtbaar zijn. Door deze behandeling kan men jaarlijks de slibvorming met enkele centimeters terugdringen.

Belangrijke opmerkingen

Voor kleinere tuinvijvers in plastic folie, polyester of beton wordt aangeraden de dosis te verminderen tot 50 gr per m2 wateroppervlak. (Vis)vijverkrijt in poedervorm

Verpakking:  25 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   11,75 €

Viano mixprof

Viano Mix Prof 1 - 7-3-5

 

Deze organo- minerale meststof wordt algemeen gebruikt in de meest uiteenlopende teelten.

Het is een evenwichtige formule die haar voedingsstoffen gradueel vrijstelt over een periode van 100 dagen. Hierdoor komen uitspoeling en verbranding niet voor. Dankzij haar organische oorsprong draagt deze formule bij tot een betere bodemstructuur en een actiever bodemleven. Kan aangewend in serreteelten, boomkwekerijen, groenten- en sierteelten.

 

Voordelen

De Viano MixProf range zijn duurzaam en stellen hun voedingselementen gradueel vrij, hierdoor bekomen ze een gemiddelde werkingsduur van 3 maanden. 

Verpakking:  25 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   niet beschikbaar

Viano biopress

Viano BIO Press

 

Viano BIO Press is een samengestelde vloeibare meststof met indirecte werking tegen mos. 

Ideaal voor het verticuteren en 100% plantaardig.

 

Gebruik

1 deel met 9 delen water

Verpakking:  Bussen van 2 of 5 liter

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:    2 liter     22,50€

                                                                             5 liter     44,95€

viano recovery 8-6-13.jpg

Viano Recovery 8-6-13

 

Deze evenwichtige formule - verrijkt met Humifirst - wordt toegepast in combinatie met verticuteren. Verrijkt met extra magnesium heeft deze formule een zeer goede invloed op de kleurvorming bij grassen.  Humifirst (mengsel van Humuszuren) zorgt voor een betere opname van de toegediende voedingsstoffen (hoger bemestingsrendement) waardoor het gras zich optimaal kan ontwikkelen. 

 

Voordelen

Werkt tot 100 dagen lang. Op plaatsen met intensieve betreding of kale plekken in de grasmat is dit de aangewezen meststof.

Verpakking:  25 kg in zak

 

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   29,00 €

amoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat (zwavelzure ammoniak)

 

De goedkoopste manier om het mos uit uw gazon te verwijderen.

 

Voordelen

Ammoniumsulfaat bestrijdt het mos in het gazon, vlekt niet. Daarnaast geeft het een flinke boost aan uw gazon.

 

Samenstelling

21% ammoniumsulfaat

 

Verpakking:  25 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   15.90€

blaukorn

Blaukorn® 12-8-16: blauwe korrel !

In deze tuinmeststof zijn alle voedingselementen aanwezig in een uitgebalanceerde nutriëntenverhouding, rekening houdend met de milieu-eisen.

 

Voordelen

De blauwe kleur geeft aan waar reeds bemest is.

Een homogene korrelverdeling, dit geeft een egaal strooibeeld

Blaukorn ® valt gemakkelijk uiteen in contact met bodemvocht.

Door aanwezigheid van Kaliumsulfaat, heel geschikt voor chloorgevoelige planten.

Samenstelling

12% stikstof waarvan 7% Ammoniumstikstof en 5% Nitraatstikstof

8% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat waarvan 6.4 % oplosbaar in water

16% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water

3 % Magnesiumoxide (Mg0) totaal waarvan 2.4% oplosbaar in water

25% Zwaveltrioxide (SO3) waarvan 20% oplosbaar in water

Sporenelementen :

0.02 % Boor (B)

0.06 % Ijzer (Fe)

0.01 % Zink (Zn)

Dosering

Sierplanten: Als basisbemesting: 25 g/m² - Als bijbemesting: 25 g/m²

Groenten:    Als basisbemesting: 70 g/m² - Als bijbemesting: 50 g/m²

Fruit:            Als basisbemesting: 60 g/m² - Als bijbemesting: 40 g/m²

Technische fiche Blaukorn

Verpakking:  25 kg in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   35.50 €

entec perfect

Entec Perfect (14+7+17)

Entec is een samengestelde gekorrelde meststof met de nitrificatieremmer DMPP. Hierdoor komt de beschikbaarheid van stikstof met de behoefte van de plant overeen.

 

Samenstelling

14% stikstof waarvan 8.5 % Ammoniumstikstof en 5.5 % Nitraatstikstof

7% Fosforzuuranhydride (P2O5) waarvan 5% oplosbaar in water

17 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water

2 % Magnesiumoxide (Mg0) totaal waarvan 1.6 % oplosbaar in water

27 % Zwaveltrioxide (SO3) waarvan 21.5 % oplosbaar in water

Sporenelementen:

0.02 % Boor (B)

0.01 % Zink (Zn)

Gebruik en dosering

Selder                                7 à 10 kg per are

Wortelen                           4 à 6 kg per are

Asperges                           5 à 9 kg per are

Uien                                  3 à 7 kg per are

Fruit                                  4 à 7 kg per are

Wijnranken                      4 à 6 kg per are

Kool                                  5 à 7 kg per are

Prei                                   8 à 10 kg per are

Verpakking:   25 kg in zak  

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   28.50 €

floranid twin turf.png

FLORANID®Twin Turf

Gekorrelde universele NPK-meststoffen met langdurige werking dankzij Isodur®. Voor gebruik op sportvelden, hoogwaardige gazons, golfgreens en tees.

Voordelen

Floranid Permanent® bevat een uitgebalanceerde hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en sporenelementen, specifiek aangepast aan de behoefte van het gazon.

De formule bevat met 20% een hoog stikstofgehalte wat resulteert in goede groei-eigenschappen.

Bijna 50% van de stikstof is in de vorm van Isodur® aanwezig. Dit geeft een optimale benutting van de stikstof en een rustige groei gedurende 3 à 4 maanden.

Speciale microgranulaatformulering, geschikt voor kort en frequent gemaaide gazons.

Samenstelling

Chloorarm

20% stikstof waarvan 2.5 % Nitraatstikstof en 8.0 % Ammoniumstikstof en 9.5% Isodur ®

5% Fosforzuuranhydride oplosbaar in water

8% Kaliumoxide, oplosbaar in water

2% Magnesiumoxide

Sporenelementen:

0.01% Boor

0.002% Koper

0.5% Ijzer

0.01% Mangaan

0.002% Zink

Gebruik en dosering

Gazons – bij hoge belasting                          3 à 4 kg per are per strooibeurt   (3 à 6 keer)

Gazons – bij middelmatige belasting          2 à 3 kg per are per strooibeurt   (2 à 3 keer)

Gazons – bij lage belasting                           2 à 3 kg per are per strooibeurt   (1 à 2 keer)

Bijzonderheden

Dankzij de goed uitgekiende verhouding tussen de voedingselementen:

een perfect uitzicht en kleur

een betere weerstand tegen betreden van het gazon

bevordert het de wortelgroei, de uitstoeling en de breedtegroei van de grassen

Kali zorgt voor betere weerstand tegen droogte in de zomer en vocht in de winter

Technische fiche

Verpakking:   25 kg gekorreld in zak

Prijs incl. btw., afgehaald in de winkel:   82.50 €

Schermafbeelding 2020-12-28 om 15.25.01.
bottom of page