top of page
BLOG

Heroes & Co's blog 

Het is lente, onderhoud je vijver!


Met de eerste lentedagen is het moment gekomen voor het onderhoud van je vijver.

Om de verzuring te neutraliseren en de pH-waarde van de bodem te herstellen kan je best het water behandelen met coccolietenkrijt.

Aërobe bacteriën (die zuurstof nodig hebben) zullen weer de kans krijgen om zich te ontwikkelen en de modderlaag, het organisch slib, wordt afgebroken. Op een zuurstofloze bodem kunnen zich geen wormen of ongewervelde dieren ontwikkelen waardoor bodemwoelende vissoorten zoals brasem en karper geen voedsel meer vinden. Hoe dikker de sliblaag, hoe meer giftige gassen worden aangemaakt door de gisting van het slib.

Fertigreen® Coccolietenkrijt is een 100% natuurlijk mineraal product waarvan het hoofdbestanddeel een calciumcarbonaat is, afkomstig van fossiele zeedieren die miljoenen jaren geleden op de zeebodem terecht kwamen. Door zijn uitzonderlijke microstructuur zorgt het coccolietenkrijt voor een zeer sterke biologische activiteit. De zeer fijne structuur zorgt automatisch voor een gelijkmatige verdeling in de vijver.

Fertigreen® Coccolietenkrijt maakt het water helder, herstelt de fauna en flora en is onschadelijk voor vissen.

Gebruik

- Fertigreen® Coccolietenkrijt dient goed met het water vermengd te worden en wordt

best verspreid in het voorjaar, wanneer het water fris en zuurstofrijk is.

- De beste werking verkrijgt men in natuurlijke vijvers en vijvers met een natuurlijke

bodem.

Hoeveelheid

Een saneringsprogramma wordt het best gespreid over 2 tot 3 jaar:

- Een eerste behandeling van 500 gr per m2 wateroppervlak;

- gevolgd door een onderhoudsbehandeling van 250 à 300 gr per m2 wateroppervlak.

Voor kleinere tuinvijvers in plasticfolie, polyester of beton wordt aangeraden de dosis te verminderen tot 50 gr per m2 wateroppervlak.

Omdat Coccolietenkrijt gedurende verschillende maanden werkzaam is, zal het gunstige effect lang na de toepassingsperiode zichtbaar zijn. Door deze behandeling kan men jaarlijks de slibvorming met enkele centimeters terugdringen.

Fertigreen® Coccolietenkrijt is verkrijgbaar in de HEROES & CO winkel in

zakken van 25 kg

prijs 8,00€

Wens je meer informatie? Contacteer ons of breng een bezoekje aan de winkel. Onze medewerkers geven je graag een antwoord op je vragen.

Recente berichten
Archief
Zoek op label
bottom of page